Điện chia buồn đồng chí Henri Martin qua đời

Được tin đồng chí Henri Martin, đảng viên lão thành của Đảng Cộng sản Pháp, một người bạn lớn của Việt Nam, qua đời ngày 17/2/2015, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã có Điện chia buồn gửi Hội đồng Toàn quốc Đảng Cộng sản Pháp và gia quyến đồng chí Henri Martin.

 

Đồng chí Hoàng Bình Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương, cũng có Điện chia buồn gửi đồng chí Lydia Samarbakhsh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Quốc tế Trung ương Đảng Cộng sản Pháp và gia quyến đồng chí Henri Martin.

 

TTXVN/Tin Tức


OBSEQUES D'HENRI MARTIN

lundi 23 février à 10 heures

(voir fichier attaché)


Le Club est l'espace de libre expression des abonnés de Mediapart. Ses contenus n'engagent pas la rédaction.