Sénateur Goulet
Sénateur membre de la Commission des Finances
Abonné·e de Mediapart

75 Billets

0 Édition

Billet de blog 27 juil. 2014

Nucléaire iranien : entrez dans le Rubik's Cube ! (français/farsi)

Sénateur Goulet
Sénateur membre de la Commission des Finances
Abonné·e de Mediapart

Ce blog est personnel, la rédaction n’est pas à l’origine de ses contenus.

A l'heure où la question du nucléaire iranien avance vers une solution espérée par presque toutes les parties j'ai pensé utile de publier cet article de Natalie Nougayrède paru dans le Monde et sa traduction en farsi pour nos lecteurs attentifs.

http://www.lemonde.fr/idees/article/2010/10/28/nucleaire-iranien-entrez-dans-le-rubik-s-cube_1432476_3232.html

توان هسته‏اي ايران: ورود به مكعب روبيك

ناتالي نووگايد (بخش بين‏الملل)

با وجود فرصتي كه براي گفتگو به ايران داده شده و تا امروز معلوم نيست كه اين دعوت در نيمه ماه نوامبر در وين به از سرگيري گفتگوها با قدرت‏هاي بزرگ بينجامد، ايران همچنان به فعاليت‏هاي هسته‏اي خود ادامه مي‏دهد. فعاليت‏هايي كه هيچ كس و حتي مقامات چيني ترديد ندارند كه براي دستيابي به يك بمب اتمي در قلب منطقه‏اي پر التهاب صورت مي‏گيرد.

اين پرونده به يك مكعب روبيك شبيه است كه جابه‏جايي هر قطعه حركتي را در قطعات ديگر به وجود مي‏آورد، بدون آنكه بدانيم تركيب برنده سرانجام چگونه به دست خواهد آمد. همچنين بدون آنكه بدانيم چقدر زمان براي حل اين معما باقي است.

تشكيلات آقاي اوباما مي‏تواند از اينكه رنگ يكدستي روي يك سطح اين مكعب تركيب كرده يعني چند جانبه گرايي به خود تبريك بگويد. روس‏ها و چيني‏ها امسال مجازات‏هاي سخت‏تري را نسبت به سال گذشته كه به زمان آقاي بوش برمي‏گردد در سازمان ملل پذيرفتند. اما اين حركت به در هم ريختگي چيدمان سطح ديگر مكعب منتهي شده است. ترك‏ها و برزيلي‏ها از اينكه پيشنهادشان به اين صورت از طرف واشنگتن رد شده خشمگين شدند و به قطعنامه شوراي امنيت پشت كردند و با اين رفتار شكاف انكارناپذيري در وحدت جامعه بين‏المللي به وجود آوردند.

در سطح تنبيه‏هاي مكعب، واشنگتن مي‏تواند از اينكه قطعات ديگر را به حركت درآورده شادمان باشد. اتحاديه اروپا و چند كشور ديگر مستقلاً از سازمان ملل بسيار پيش افتادند. اگر خبرهاي پياپي خروج شركت‏هاي بين‏المللي از بازار ايران واكاوي شود، تحريم اين كشور در قلمرو سرمايه‏گذاري خارجي در بخش انرژي، تحويل بعضي از تجهيزات، خدمات مالي، حمل و نقل به نظر مي‏رسد موثر بوده است. يك عامل مهم در پشت تلاش‏هاي آمريكا، مقرراتي است كه آقاي اوباما در ماه ژوئيه امضا كرد. به موجب قوانين آمريكا شركت‏هايي كه به روابط نزديك خود با تهران ادامه دهند، به طرد از بازار آمريكا تهديد شده‏اند.

فقط بايد دانست كه اين وجه برون سرزميني اقدامات واشنگتن منجر به بهم ريختگي چيدماني شده كه پيشتر گفته شد: روس‏ها و چيني‏ها از اينكه در برابر تصميماتي قرار گرفته‏اند كه در سازمان ملل تاييد نكرده‏اند خشمناك‏اند.

حال سطح سياست داخلي ايران را روي مكعب نگاه كنيم. هدف مجازات‏ها اين است كه با قرار دادن رژيم ايران در موضع دفاعي او را تسليم كنند. اين مجازات‏ها اقتصادي‏اند و به ريخت و پاش‏هاي يك نظامي كه قشري شبه نظامي يعني پاسداران بر آن مسلط شده‏اند تحميل مي‏شوند.

در اين ماه، ريال پول ايراني، ده تا بيست درصد ارزش خود را به ناگاه از دست داد و بانك مركزي را مجبور به مداخله كرد. بازاري‏ها در اعتراض به ماليات‏هاي جديد اعتصاب كردند. مقامات كشور حذف يارانه‏هاي بنزين و ساير مايحتاج را از ترس شورش‏هاي اجتماعي تا ماه نوامبر به تاخير انداختند.

اين قطعات مكعب ممكن است قطعات ديگر را به شكلي ناخشنود كننده به حركت درآورد. اين خطر هست كه اين نظام مواضع سخت‏تري اتخاذ كند و يا موفق شود مردم را پشت مشعل مقاومت ملي عليه استكبار خارجي بسيج كند. برنامه هسته‏اي موضوع اجماع داخلي است، اگر به يادمان باشد كه آقاي ميرحسين موسوي يكي از سران معترضان، در زماني كه فعاليت‏هاي هسته‏اي پنهاني در دهه 1980 آغاز شد نخست وزير بوده است.

حال به قسمت منطقه‏اي مكعب بپردازيم. ايالات متحده آمريكا در صدد است از خطري كه دولت‏هاي عربي خليج فارس از ناحيه ايران نگران آن هستند جلوگيري كند. آمريكا كمك‏هاي نظامي مهمي را به عربستان سعودي و امارات عربي تدارك مي‏بيند. دفاع ضد موشكي و تضمينات امنيتي براي آنها فراهم نموده است. اين اقدامات براي جلب اعتماد كشورهاي منطقه‏ است كه از طرفي فشار گيره مالي را روي جمهوري اسلامي بيشتر كنند و از طرف ديگر اين كشورها را قانع كند كه وارد معركه رقابت تسليحات اتمي شوند.

مع هذا، اين تحريم‏ها، قطعات ديگر را به حركت در مي‏آورد. ايران با سفر اخير محمود احمدي نژاد به لبنان متذكر شده كه توانايي ايذايي در منطقه را دارد. براي كشورهاي عربي خليج فارس هم ممكن است در خصوص تصميم مقامات آمريكايي مبني بر پايان دادن به برنامه هسته‏اي همسايه بزرگ شيعي خود سوالاتي مطرح شود. برنامه آمريكايي براي جلوگيري ايران به صورت نقطه چين ترسيم شده و آمادگي براي «پس از بمب ايران» در آن به چشم مي‏خورد.

حال، به سطح فناوري مكعب توجه كنيد. پرسش اين است كه چقدر زمان باقي است؟ ايران امروز قادر است اگر تصميم بگيرد دو بمب اتمي بسازد، ولي تا امروز براي حفظ ظاهر برنامه غير نظامي خود، به ذخيره سازي اورانيوم غني شده در حد ضعيف (نزديك به سه تُن) ادامه داده در حالي كه به دنبال منفعتي است. به گفته واشنگتن، اگر ايران يك گام در جهت توليد مواد ناشي از بمباران هسته‏اي بردارد، يكسال براي او كافي است.

خبر خوش اين است كه ايران با دشواري فناوري روبه رو است. ايران مشكل مي‏تواند فلزات خاص را براي ساختن سانتريفوژها يعني دستگاه‏هايي كه در غني كردن اورانيوم به كار مي‏روند، تهيه كند.

هشت هزار سانتريفوژي كه در اختيار ايران است تقليد از الگوي قديمي پاكستاني است كه نشانه‏هاي كهنگي و استهلاك آنها آشكار شده است. تحريم‏ها، گسيختن شبكه‏هاي بازار سياه هسته‏اي و همچنين فعاليت‏هاي خرابكارانه به نظر مي‏رسد ناكامي‏هاي ناشي از شكست را توضيح دهد. اين سطح از مكعب به نظر مشحون از خبرهاي خوش است كه جا را براي ديپلماسي باز مي‏‏گذارد.

فرض ديگر اينكه ايران به اين نتيجه برسد كه ذخاير سانتريفوژ‏ها عمر محدود دارد و تصميم بگيرد از بحران پيشي گيرد و در يك پايگاهي پنهاني يا آشكار به توليد مواد هسته‏اي دست بزند. اين فرض، كه متخصصان آن را مطرح كرده‏اند به نظر نمي‏رسد نظر مشاوران آقاي اوباما را كه روي زمان شرط بندي كرده‏اند جلب نموده باشد. اين فرض، با اين همه به آخرين سطح، ما را حواله مي‏دهد، يعني رفتار اسراييل كه به همه سطوح مي‏نگرد.

Bienvenue dans le Club de Mediapart

Tout·e abonné·e à Mediapart dispose d’un blog et peut exercer sa liberté d’expression dans le respect de notre charte de participation.

Les textes ne sont ni validés, ni modérés en amont de leur publication.

Voir notre charte

À la Une de Mediapart

Journal — Politique
Une pratique révélatrice des impasses de la représentation
Les élections législatives fourmillent de cas de « parachutages ». Volontiers dénoncés, sont-ils si choquants ? La pratique, parfois assumée, n’a pas toujours été mal vue par le passé. Si elle reste sulfureuse, c’est à cause des failles de la représentation dont elle est le symptôme. 
par Fabien Escalona et Ilyes Ramdani
Journal
Nouveau gouvernement : le débrief de Mediapart
Premier conseil des ministres du deuxième quinquennat Macron ce matin, marqué par l’affaire Damien Abad. Émission consacrée donc à notre nouveau gouvernement et à la campagne législative de ceux qui n’en font plus partie, comme Jean-Michel Blanquer, parachuté dans le Loiret.
par À l’air libre
Journal — Écologie
Planification écologique : un gouvernement à trous
Emmanuel Macron avait promis, pendant l’entre-deux-tours, un grand tournant écologique. Si une première ministre a été nommée pour mettre en œuvre une « planification écologique et énergétique », le nouvel organigramme fait apparaître de gros trous et quelques pedigrees étonnants.
par Mickaël Correia, Jade Lindgaard et Amélie Poinssot
Journal — France
Dans le Sud, le pas de deux des identitaires et du RN
À Nice, Menton et Aix-en-Provence, trois figures des identitaires se présentent aux élections législatives sous les couleurs d’Éric Zemmour. Le RN présente face à eux des transfuges de la droite et fustige leur radicalité, alors qu’ils étaient membres du parti quelques mois plus tôt.
par Lucie Delaporte

La sélection du Club

Billet de blog
L’Âge de pierre, de terre ou de raison ?
Le monde du BTP doit se réinventer d’urgence. Les récents événements internationaux ont révélé une nouvelle fois son inadaptation face aux crises de l’énergie et des matières premières. Construire avec des matériaux locaux et peu énergivores devient une évidence de plus en plus difficile à ignorer pour ce secteur si peu enclin au changement.
par Les Grands Moyens
Billet de blog
Quartier libre des Lentillères : Construire et défendre la Zone d’Ecologies Communale
« Si nous nous positionnons aux côtés des Lentillères et de la ZEC, c’est pour ce qu’elles augurent de vraies bifurcations, loin des récits biaisés d’une transformation urbaine encore incapable de s’émanciper des logiques délétères de croissance, d’extractivisme et de marchandisation. » Des architectes, urbanistes, batisseurs, batisseuses publient une tribune de soutien aux habitants et habitantes du Quartier libre des Lentillères à Dijon.
par Défendre.Habiter
Billet de blog
L'espace public, un concept « vide » ?
Comme le souligne Thierry Paquot dès l’introduction de son ouvrage, « l’espace public est un singulier dont le pluriel – les espaces publics – ne lui correspond pas. » Alors que le premier désigne grossièrement la scène du débat politique, les seconds renvoient à une multiplicité de lieux (rues, places, jardins, etc.) accessibles à tous et la plupart du temps relevant d’une propriété collective.
par Samuel PELRAS
Billet de blog
Habiter
Les humains ne sont pas les seuls à « habiter » : pour les animaux aussi, c'est une préoccupation. Sous la pression économique, les humains n'abandonneraient-ils pas la nécessité d'«habiter » pour se résigner à « loger » ?
par Virginie Lou-Nony