EVROPSKÝ APEL PROTI FINANCNÍ DIKTATŮŘE (Appel européen en tchèque)

Bezprecedentní krize zvětšuje společenské nerovnosti a chudobu a strhuje Evropu do bezprostřední katastrofy

Bezprecedentní krize zvětšuje společenské nerovnosti a chudobu a strhuje Evropu do bezprostřední katastrofy

 

My, evropské občanky a evropští občané prohlašujeme že tahle krize není neodvratná, jak se nám to namluvuje : řešení existujou a všechny národy je dnes musí prosadit. Před nezodpovědností mnoha vlád, které nechají pykat své občany za šílenství těch, kteří mají skutečnou odpovědnost v peňežní krizi, t.j. finanční trhy, svoláváme k odepření diktatůry finanční spekulace a její hrozivé konsekvence nad našimi životy.

 

Dnešní hospodářské politiky vedou do slepé uličky

 

Pod záminkou finanční krize, vlády vnuťují všude své podmínky, takzvané ekonomické plány pro redukci veřejných výdaj a které ničí instituce přitom vitální pro společnost : školy, nemocnice, soudnictví, výzkum, sociální zabezpečení...

 

Po finanční krizi v roce 2008 se naši státní a evropští vůdce pevně angažovali o omezení ničivých důsledků té finanční spekulace : tyto závazky nebyly splňeny ! Hůř : totálňe nevázaná spekulace se beztrestňe rozzuřila a podlomuje jakoukoliv šanci na ekonomické obrození a redukci nezaměstnanosti.

 

My odmítáme finančnictví jako zbraň drtící lidstvo v prospěch boháčů

 

Finanční orgány mají být ke službám společenského života a hospodářství, a ne naopak. Tímto prohlašujeme že politika a hospodářský příklad se dnes musí změnit k lepšímu. Svoláváme všechny občany evropských států aby použili všech demokratických a mírových prostředků které mají k dispozici, aby vložili každé své vláďe a evropským institucím pět prvních následujících opatření :

 

- zrušení plánů spoření

- zákaz jakékoliv finanční spekulace pro všechny depozitní banky

- podstatný poplatek na finanční smlouvy v souladu na evropské normy

- nezávislý audit všech státních dluhů vzhledem k jejich resorbci anebo zrušení

- daňové reformy s účelem spravedlivě redistribuovat bohatství

 

My prohlašujeme naší solidaritu všem Rozhořčeným (Pobouřeným?) a svoláváme pro podporu, rozvedení a evropskou federaci všech protestních hnutí.

 

Za tímto účelem svoláváme k masivnímu a mírnému obsazení, každou neděli, všech hlavních náměstí všech velkých měst. Tato týdenní shromáždení se budou tak dlouho opakovat, než bude vyslyšena a respektována vůle národa. Mají dále povolání proměnit se ve skutečné občanské forum pro zpětné dobytí suverenity národa. Ujmějme se znovu našich osudů pro vzájemný a solidární boj proti finanční diktatůře!

 

Tisíc národních shromáždení pro občanskou Evropu !

Tisíc občanských Forum proti finanční diktatůře !

 

http://blogs.mediapart.fr/blog/les-invites-de-mediapart/180811/appel-europeen-contre-la-dictature-financiere

 

 

CHARTA APELU

 

 

1. Podepsání této petice jehož prostředek má název „ Evropský apel proti finanční diktatůře" je dostupný všem občanům a občankám od 16. roku nahoru. Petice obsahuje jméno a příjmení signatáře, jeho stálou adresu, tj město a zem, jakož jeho povolání (fakultativní). Elektronická adresa, potřebná pro souhlas podepsání nebude uveřejňena.

 

2. Tento apel má povolání být široce vyvinut v místních, státních a evropských mediích, na papíře nebo numerickou metodou. Překlady tohoto apelu musí být co nejvěrnější vůči originálu. Jenom francouzská a anglická verze na stránce Mediapart poskytují garantii originálního prvku.

 

3. Tento apel je především občanský bez jakéhokoliv vztahu na ideologie nebo na politické partaje : petice neobsahuje proto žádné první signatáře a ani žádné nerozeznává, i kdyby se jednalo o postavy mravné nebo vědecké. Petice podporuje výstražně výraz volných a rovných občanů. Jenom jedna odlišná rubrika dovoluje shromáždit účelňe kolektivní podpisy (spolky, syndikáty, politické strany).

 

4. Mediapart poskytuje tomuto apelu jedinečný prostor na vebové stránce, a který bude vytisknut na první stránce klubu čtenářů, jak ve francouzském tak v anglickém nákladu. Noviny se angažujou pro zajištení technických prostředků a počítačové údržby této petice.

 

5. Na síťovém prostoru bude vžy možno konzultovat počet podpisů této petice a jeho včasný stav. Měl by být tento apel předložen k podpisu na jiných webových stránkách, a to po dohoďe mezi Mediapart a dalšími cizími médii, byl by výpočet podpisů dále sledován skupinou Mediapartu v souladu se skupinou redakce cizího media, který potvrdí přesnost vlastního výpočtu.

Le Club est l'espace de libre expression des abonnés de Mediapart. Ses contenus n'engagent pas la rédaction.