EUROPESE OPROEP TEGEN EEN FINANCIËLE DICTATUUR (Appel européen en néerlandais)

EUROPESE OPROEP TEGEN EEN FINANCIËLE DICTATUUR

 

Een crisis zonder voorafgaande verscherpt de sociale ongelijkheid en de

armoede en leidt Europa naar een nakende katastrofe

Wij, burgers van Europa, bevestigen dat deze crisis niet zo fataal is als men ons wil doen geloven: er bestaan oplossingen en deze moeten vandaag door de mensen opgelegd worden. Meer nog dan de onverantwoordelijkheid van verschillende regeringen die de burgers doet betalen voor de waanzinnige werkelijke verantwoordelijken van de schuldencrisis, met name de Financiële Markten, roepen wij op de dictatuur van de financiële speculatie te weigeren en de vreselijke gevolgen die deze voor onze levens heeft.

 

De huidige politiek leidt tot een economische impasse

Met als voorwendsel de schuldencrisis, leggen de regeringen overall plannen op ter vermindering van de publieke uitgaven die vitale instituties voor het algemene welzijn zoals scholen, ziekenhuisen, justitie, onderzoek en sociale zekerheid teniet doen.

Na de crisis van 2008, hadden onze nationale en europese leiders zich duidelijk uitgesproken om de desastreuse effecten te beperken die financiële speculatie met zich meebrengen: deze verbintenissen werden niet nageleefd! Erger nog: de onbegrenzde speculatie duurt ongestraft voort en smoort elke economische heropbloei en werklozenvermindering in de kiem.

 

Wij aanvaarden niet dat financiën een wapen is ter ontwrichting van de bevolking ten voordele van de rijksten

De financiële organismen moeten ten dienste staan van het sociale leven en de economie en niet vice versa. Bovendien bevestigen wij dat men vandaag het politieke en economische model moet veranderen.

Wij doen beroep op alle burgers van de Europese landen om gebruik te maken van alle vreedzame en democratische middelen waarover zij beschikken om de volgende vijf maatregelen aan hun regering en europese instellingen op te leggen :

 

- annulatie van besparingsplannen ;

- verbod van elke financiële speculatie van depositobanken ;

- een substantiële belasting op financiële transacties die op Europees niveau geharmoniseerd is;

- een onafhankelijke audit van de openbare schulden met als oogmerk hun verlichting of volledige opheffing ;

- financiële hervormingen met als doel een gelijke herverdeling van de rijkdommen.

 

Wij verklaren ons solidair met alle minderheidsgroepen en roepen op tot ondersteuning, ontwikkeling en discussie op Europees niveau van alle protestbewegingen.

Tot dit doel, roepen wij op om elke zondag, massaal en vredevol publieke plaatsen in grote steden te bezetten. Deze wekelijkse bijeenkomsten herhalen wij zolang de wil van de bevolking niet gehoord en gerespecteerd is. Deze zijn een oproep om daadwerkelijke burgerforums te zijn voor de herovering van de soevereiniteit van de bevolking. Laat ons opnieuw zelf onze toekomst in de hand nemen om gezamenlijk en solidair te vechten tegen een financiële dictatuur !

 

Om de petitie te ondertekenen:

http://blogs.mediapart.fr/blog/les-invites-de-mediapart/180811/appel-europeen-contre-la-dictature-financiere

Le Club est l'espace de libre expression des abonnés de Mediapart. Ses contenus n'engagent pas la rédaction.